Album cửa

Giới thiệu

Bộ sưu với chủ đề cửa gồm các mô hình :
- Cửa đi với các vật liệu như gỗ, sắt, nhôm, nhựa
- Cửa sổ
- Cổng sắt, cổng cho các công trình công cộng
- Hàng rào
- Rèm
- Tay nắm cửa
- Cửa Gara
Cửa
Cửa chính
Limit
+26
Cửa 2 lá có ô gió
Limit
+23
Cửa 1 lá có ô gió
Limit
+31
Cửa gỗ 2 lá
Limit
+47
Cửa gỗ 1
Limit
+28
Cửa composite
Limit
+84
Cửa đi có kính
Limit
+30
Khung nhựa
Limit
+112
Cửa - Dynamic
Limit
+57
Cửa sổ
Cửa sổ
Limit
+93
Door - PB3
Limit
+51
Rèm
Rèm
Limit
Rèm 2 bên
Limit
+86
Rèm
Limit
+43
Rèm 1
Limit
+67
Rèm
Limit
+84
cổng
Cổng - trên 8M
Limit
+40
Cổng - trên 5M
Limit
+58
Hàng rào
Limit
+92
Cổng lớn
Limit
+144
Cửa cổng
Limit
+126
Tường hàng rào
Limit
+20
Hàng rào đá
Limit
+23
Tay nắm cửa
Tay nắm cửa dài
Limit
+26
Tay nắm cửa
Limit
+50
Tay nắm cửa
Limit
+53
Tay nắm cửa
Limit
+25
Tay nắm tủ đơn giản
Limit
+54
Tay nắm tủ cổ điển
Limit
+69
Tay nắm nhỏ
Limit
+53
Công cộng
Nhà hàngSiêu thịVăn phòngY tếCông viênBao cảnhLàng quêHồ bơi
Kết cấu
Cầu thangTườngTrần
Chủ đề khác
Công viênVăn phòngTân cổ điểnĐồ gỗVật liệu Hatch
Ký hiệu 2D
Đèn IES
HDRI
Sketchup
Extension
Layout
Academy
Đóng
Đóng