Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 

CHANGE MODELS

Tổng quát:

Bộ công cụ hỗ trợ thay đổi nhiều mô hình cùng một lúc. Điều này sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn việc thay thế bằng cách di chuyển và xoay các mô hình mới vào vị trí mô hình cũ.
Các bạn có thể click 1 lần để chọn tất cả các mô hình giống nhau cần thay thế. Và các mô hình có thể thay thế bằng mô hình mới với 1 click chuột


Video hướng dẫn thay đổi mô hình nhanh

Sketchup
Extension
Layout
Academy