Bài viết liên quan tới công cụ xoay


LẬT KHỐI HÌNH DỌC THEO MỘT TRỤC


            Để lật khối hình của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1.      Với công cụ Select ( prin-ToolSelectLarge), chọn khối hình bạn muốn lật.

2.      Context-bấm vào lựa chọn của bạn và chọn Flip Along.

3.      Trong menu phụ, chọn một trục.

Trong hình, Sophie chứng minh kết quả lật dọc theo trục màu xanh dương (1) hoặc trục đỏ (2).

fg016_1

 

Mẹo: Bằng cách kết hợp các lệnh Copy và Flip Along, bạn có thể phản chiếu khối hình. Khi bạn mô hình hóa các đối tượng như ô tô (hoặc bất cứ thứ gì giống nhau ở cả hai bên), phản chiếu cho phép bạn tạo một nửa mô hình (1), sao chép nó (2), sau đó lật bản sao (3) để tạo gương hoàn thành mô hình, như trong hình dưới đây. Xem phần Selecting Geometry để biết các mẹo về cách lựa chọn phức tạp.

 

fg016_2

Sketchup
Extension
Layout
Academy