Hướng dẫn Dynamic Component cửa

Tổng quan

Các mô hình tường và cửa sẽ bao gồm nhiều tính năng giúp các bạn dễ dàng chỉnh sửa phù hợp. Khi tạo mô hình với bộ thư viện này, các bạn có thể dễ dàng thay đổi kích thước mặt bằng bằng cách Scale mà không gây biến dạng mô hình
Bài viết sẽ giói thiệu các thiết lập cơ bản của mô hình Dynamic Component ( Sketchup ) của loại Album này và Video hướng dẫn cụ thể
Lưu ý: Khi thực hiện thay đổi hay chỉnh sửa một thành phần nào đó, cần bấm Make Unique (nếu hiển thị khi Click chuột phải vào mô hình đó) để không ảnh hưởng thành phần giống nó

Các thiết lập trong mô hình

Thiết lập tường
- Hiển thị : Gồm 2 chế độ 
Model: Chế độ tạo ra mô hình tường 3D
Profile: Chế độ hiển thị các thành phần hỗ trợ để tạo tường 3D
- Độ dày : Độ dày mặc định là 150mm. Có thể thay đổi độ dày theo yêu cầu thực tế với đơn
- Vát góc 1: Cho phép thực hiện vát góc tường đánh dấu số 1. Giá trị góc sẽ nằm dưới tùy chọn này
- Vat góc 2: Cho phép thực hiện vát góc tường đánh dấu số 2. Giá trị góc sẽ nằm dưới tùy chọn này

Thiết lập cửa 
- Ẩn tay nắm cửa: Chế độ ẩn này sẽ làm ẩn tay nắm và bản lề mô hình Sketchup. Nhằm khi Scale theo kích thước sẽ chính xác và dễ dàng hơn
- Canh tường : Cửa sẽ canh theo góc 1 hay 2 của mô hình tường
- Khoảng cách: Giá trị khoảng cách mép phải hoặc trái cửa theo góc tường
- Độ rộng cửa : Thiết lập độ rộng lỗ cửa trong tường
- Độ cao cửa : Thiết lập độ cao lỗ cửa trong tường
- Cách sàn : Thiết lập vị trí thấp nhất của lỗ cửa so với mép dưới tường

Video hướng dẫn cơ bản tường


Hướng dẫn mô hình Dyanmic Component tườngSketchup
Extension
Layout
Academy