Tìm hiều về TDRoom

1.  Giới thiệu về phần mềm TDRoom Xem thêm
2.  Tiết kiệm thời gian đo đạc Xem thêm
3.  Tính năng trong phần mềm Xem thêm
4.  Scan công trình để tạo mô hình phòng Xem thêm
5.  Scan công trình để tạo mô hình lưới Xem thêm
6.  Nhập mô hình vào Sketchup Xem thêm
7.  Nhập mô hình vào App TDRoom Xem thêm

Hướng dẫn mô hình lưới


Mô hình - Mesh

Hình 2: Mô hình 3D hiển thị trên màn hình
Tính năng tạo mô hình dạng lưới (Mesh) từ các bề mặt của thực thể. Khi Lidar phát chụp tia hồng ngoại hướng tới thực thể để phát hiện vị trí va chạm của tia đó với bề mặt thực thể. Thiết bị sẽ tính toán và nối 3điểm gần nhau để tạo ra một Face (mặt phẳng tạo ra từ 3 điểm) và tạo mô hình 3D. Trong hình ảnh 3 chúng ta sẽ thấy một hệ thống mô hình lưới gồm cac tam giác đang áp sát vào bề mặt của thực thể qua màn hình thiết bị

Hệ thống lưới đang được áp vào bề mặt chính là một mô hình 3D đang được hiển thị dưới dạng thực tế tăng cường giúp người dùng có thể biết được vị trí nào đã Scan và vị trí nào chưa. Nhờ đó, người dùng có thể tiến hành Scan bề mặt còn thiếu.Sketchup
Extension
Layout
Academy