Tìm hiều về TDRoom

1.  Giới thiệu về phần mềm TDRoom Xem thêm
2.  Tiết kiệm thời gian đo đạc Xem thêm
3.  Tính năng trong phần mềm Xem thêm
4.  Scan công trình để tạo mô hình phòng Xem thêm
5.  Scan công trình để tạo mô hình lưới Xem thêm
6.  Nhập mô hình vào Sketchup Xem thêm
7.  Nhập mô hình vào App TDRoom Xem thêm

Hướng dẫn Scan và tạo mô hình phòng


Mô hình - Room

Tính năng này sẽ nhận diện tường, cửa và đồ nội thất ... để tạo ra các kiểu mô hình cơ sở dưới dạng khối với kích thước hình hộp chữ nhật cơ sở chính xác. Mình xin giải thích 2 trường hợp nhận diện cơ bản sau:
Hình 2: Mô hình 3D hiển thị trên màn hình
- Nhận diện tường: Thiết bị sẽ nhận diện tường một các chính xác dù phần tường đó có thể bị che hơn 50% bởi đồ dùng nội thất hay người di chuyển trước thiết bị. Xem hình 2 , mô hình 3D trắng phía dưới là mô phỏng cho các bức tường trong thực tế đã được số hoá. 
Nhận diện đồ nội thất: Khi Scan, thiết bị sẽ nhận diện các đồ nội thất ví dụ như bàn, ghế, tủ ... Và tạo hình hộp cơ sơ với các chiều rộng, chiều cao, và chiều sâu của thực thể. Nhờ đó, người dùng có thể xác định kích thước cơ sở của đồ vật để tiến hành di chuyển vào các vị trí khác khi cần thiết nhưng vẫn phù hợp để đặt vừa đồ vật đóSketchup
Extension
Layout
Academy