Các bài học Enscape

 Bắt đầu Enscape
Hướng dẫn cách họcVideo 5  p
Giới thiệu 4 công cụ    Live Updates button  Synchronize Views button  Video 12p
Vật liệuVideo
1.   Gạch menVideo 31p
2.   Rèm cửaVideo 10p
Enscape Object
Spot LightVideo 12.5p

Sphere LightVideo 11p
Rect LightVideo 15p 
Disk Light
Line LightVideo

Hướng dẫn Rect Light

Khái quát về các công cụ

Tìm hiểu về đèn Disk Light 
- Đèn Rect light là một nguồn sáng hình chữ nhật, khác với Spot light là một điểm sáng
- Để tạo màu cho ánh sáng, bạn chỉ cần vật liệu màu tuỳ ý và thêm vào đối tượng đèn

Các tạo đèn Disk Light
Đặt đèn một trong hai được thực hiện theo cách tương tự như được thực hiện với Spot Light, sử dụng hệ thống bốn lần nhấp:
- Hai lần nhấp đầu tiên xác định điểm cuối 
- Hai lần nhấp thứ hai xác định hướng của hình nón ánh sáng. 

Bên trái chưa dùng đèn Rect Light - Bên phải dùng đèn Rect Light để trợ sáng


Nội dung bài giảng

- Tìm hiểu về đèn Rect Light
-  Dùng đèn Rect light để bổ trợ ánh sáng
-  Làm nguồn sáng cho các dãy đèn hắt sáng để trang trí

Trước khi bắt đầu Video

1. Tải mô hình phòng trong thư viện và mở lên để thực hành
2.  Hãy xem video để sử dụng các file ví dụ và thực nghiệm cùng Video
Thời lượng video  15 phút

42282
33856
Sketchup
Extension
Layout
Academy