Tổng quan

 

Panorama và  Web Standalone các tệp được tạo trong Enscape có thể được quản lý thông qua Manage Uploads trong chính Enscape (được truy cập thông qua nút trên thanh công cụ CAD Manage Upload button), chúng cũng có thể được quản lý trong phần Uploads của  Enscape License Center được truy cập thông qua trình duyệt web của bạn.

Để rõ ràng, có hai yếu tố để quản lý các tệp Panoramas và Web Standalone; Manage Uploads  trong chính Enscape và Uploads khu vực được truy cập thông qua Trung tâm Giấy phép Enscape.

Người dùng cá nhân có thể có quyền truy cập vào Trung tâm Giấy phép Enscape once they have been invited by their account administrator.  Các tùy chọn menu có sẵn trong Trung tâm Giấy phép Enscape sẽ bị giới hạn đối với Tải lên và Thông tin đăng nhập cho người dùng, điều này không xảy ra đối với quản trị viên tài khoản, người có nhiều tùy chọn tài khoản hơn để lựa chọn. Các chức năng khả dụng cho mọi người trong Trung tâm Giấy phép Enscape của Upload khu vực cho phép khả năng sharemoverename, và  delete những loại tệp này.

Phần này ít dùng nên mình không dịch, các bạn xem trong trang của Enscape nhé :)  Xem tại đây https://enscape3d.com/community/blog/knowledgebase/manage_uploads/

 

Sketchup
Extension
Layout
Academy