Tìm hiều về TDRoom

1.  Giới thiệu về phần mềm TDRoom Xem thêm
2.  Tiết kiệm thời gian đo đạc Xem thêm
3.  Tính năng trong phần mềm Xem thêm
4.  Scan công trình để tạo mô hình phòng Xem thêm
5.  Scan công trình để tạo mô hình lưới Xem thêm
6.  Nhập mô hình vào Sketchup Xem thêm
7.  Nhập mô hình vào App TDRoom Xem thêm

Nhập mô hình vào App TDRoom


Video hướng dẫn


Hướng dẫn công cụ

Sketchup
Extension
Layout
Academy