Tìm hiều về TDRoom

1.  Giới thiệu về phần mềm TDRoom Xem thêm
2.  Tiết kiệm thời gian đo đạc Xem thêm
3.  Tính năng trong phần mềm Xem thêm
4.  Scan công trình để tạo mô hình phòng Xem thêm
5.  Scan công trình để tạo mô hình lưới Xem thêm
6.  Nhập mô hình vào Sketchup Xem thêm
7.  Nhập mô hình vào App TDRoom Xem thêm

Nhập mô hình từ App TDRoom vào Sketchup

Tổng quan

Mục tiêu cuối cùng của đo đạc dù là thủ công hay phương pháp công nghệ cao đều hướng tới việc tạo ra mô hình số hoá để sử dụng cho các phần mềm tương ứng. Trong nghiên cứu này, tác giả hướng tới mô hình số hoá phục vụ cho phần mềm Sketchup. Khi đã có mô hình số hoá từ thực tế, việc đo đạc hay thiết kế trong phần mềm Sketchup sẽ dễ dàng và chính xác hơn.

Hướng dẫn

Hình 1: Mô hình 3D hiển thị trên màn hình
Bước 1: Sau khi đã Scan xong thực thể và lưu lại trong ứng dụng. Người dùng sẽ vào công cụ mở mô hình để có thể xem trạng thái mô hình 3D. Trong giao diện xem 3D, bạn có tuỳ chọn "Upload file cho Sketchup" xem hình bên. 
Bước 2: Khi chọn Upload file cho Sketchup, mô hình đang xem sẽ tự động upload lên dữ liệu đám mây (nơi lưu trữ tạm để chờ nhập vào Sketchup). Một mã số (ID code) với 4 chữ số sẽ xuất hiện khi file đã được upload hoàn thành. 
 Bước 3: Vào phần mềm Sketchup, người dùng chọn công cụ AR Import để nhập mã số trên và chờ quá trình chuyển đổi dữ liệu hoàn thành.

Quá trình chuyển đổi thông thường cho mô hình được tạo kiểu Mô hình - Room sẽ mất vài giây đến vài chục giây. Và mất vài phút đối với Mô hình - Mesh vì thông tin dữ liệu quá lớn gấp vài trăm đến vài ngang lần so với kiểu trước đó. Các bạn sẽ hiểu rõ hơn quy trình chuyển đổi trong video sau

Video


Hướng dẫn công cụ


Sketchup
Extension
Layout
Academy