Các bài viết về Camera
  Xem các bài học Danh sách
1.  Bộ công cụ Camera của Sketchup Bài học
2.  Bộ công cụ View của Sketchup Bài học
3. Tạo View cho Camera theo ý Bài học

Lướt phía này sang phía khác và lên và xuốngHướng dẫn công cụ

Khi bạn xoay, camera của SketchUp (chế độ xem của bạn) di chuyển theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Đây là nơi bạn tìm thấy công cụ Pan ( ):

  • Camera>Pan trên thanh menu
  • Thanh công cụ Camera (Microsoft Windows)
  • Thanh công cụ Getting Started
  • Thanh công cụ Large Tool Set
  • Tool Palette (macOS)

Mẹo: Bạn tạm thời chuyển sang công cụ Pan trong khi bạn đang ở một công cụ khác:

  • Trên chuột cuộn ba nút, giữ và giữ bánh xe cuộn và nút chuột trái.
  • Trên chuột hoặc bàn di chuột một nút, nhấn và giữ đồng thời các phím ControlCommand và Shift trong khi giữ nút chuột.
  • Trên bất kỳ con chuột nào, nếu công cụ Orbit được chọn, hãy bấm và giữ phím Shift.

Để xoay bằng công cụ Pan, hãy làm theo các bước sau:

1.      Chọn công cụ Pan ( ) hoặc nhấn phím H.

2.      Trong vùng vẽ, nhấp và kéo con trỏ theo bất kỳ hướng nào.

 


Sketchup
Extension
Layout
Academy