ĐẨY VÀ KÉO HÌNH DẠNG THÀNH 3D

 

Với công cụ Push/Pull ( pushpull), bạn có thể tạo hình dạng 3D từ bề mặt hoặc cắt hình dạng 3D ra khỏi mô hình của mình. Bạn có thể Push/Pull bất kỳ loại bề mặt nào, bao gồm cả mặt tròn, hình chữ nhật và mặt trừu tượng.

1.     Kéo hình dạng 3D từ bề mặt

2.      Cắt hình dạng 3D ra khỏi mô hình của bạn

Video cho bạn thấy tất cả các thủ thuật bạn có thể làm với công cụ Push/Pull. Hoặc đọc tiếp để biết các bước chi tiết hướng dẫn bạn qua việc Push/Pull mô hình của bạn.


  1. Kéo hình dạng 3D từ bề mặt

Để kéo ra một bề mặt và do đó thêm âm lượng cho mô hình của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1.      Chọn công cụ Push/Pull ( pushpull) hoặc bấm phím P.

2.      Với con trỏ Push/Pull, bấm vào bề mặt mà bạn muốn mở rộng. Bề mặt được chọn trở nên bóng mờ, như thể hiện trong hình dưới đây.

Mẹo: Nếu bạn cần Push/Pull bề mặt khó chọn, hãy thử chọn trước bề mặt bằng công cụ Select và sau đó Push/Pull bề mặt. Nếu bạn cần bắt đầu lại, nhấn Esc.

 

fg008_1


3.      Di chuyển con trỏ để lựa chọn mở rộng. Hộp Measurements hiển thị độ sâu của mặt mở rộng (còn được gọi ép Extrude).

Mẹo: Nếu bạn cần kéo một mặt để nó song song với một mặt khác, hãy để công cụ suy luận SketchUp trợ giúp. Trước khi bạn kéo mặt, di chuyển con trỏ Push/Pull qua mặt kia và công cụ suy luận sẽ cho bạn biết khi nào hai mặt song song, như trong hình dưới đây.

 

fg008_2

 

4.      Click một lần nữa để thiết lập kích thước Extrude của bạn. Cho đến khi bạn chọn một thứ khác, bạn có thể nhập một khoảng cách chính xác, xuất hiện trong hộp Measurements khi bạn di chuyển chuột. Nhập một số và một giá trị, sau đó nhấn Enter.

Mẹo: Ngay sau khi bạn Push/Pull để thêm khối cho mô hình của mình, bạn có thể tăng gấp đôi kích thước của khối Extrude hoặc tạo một khối Extrude riêng biệt nhưng giống hệt nhau:


·        Để nhân đôi phần Extrude trên một mặt khác, bấm đúp vào mặt khác. Tức là, bạn sẽ extrude một mặt phẳng khác lên tạo ra khối có độ cao tương tự khối trước đó

·        Để xếp chồng một khối Extrude giống hệt nhau lên trên cái hiện có, Ctrl + kích đúp (Microsoft Windows) hoặc Option + kích đúp (macOS). Tức là, khi bạn đẩy một mặt phẳng đã chọn lên một khoảng mới, ta bấm Ctrl để tạo một mặt phẳng nằm giữa 2 khối đó. Nếu không, mặt phẳng đã chọn sẽ đẩy lên một kích thước mới nhưng chỉ là 1 khối


Lưu ý: Khi Push/Pull của bạn tạo ra một mặt cong, bạn tạo một bề mặt vật thể hoặc một bề mặt trông mịn nhưng thực sự được làm từ nhiều mặt nhỏ hơn. Xem Softening, Smoothing và Hiding Geometry để biết chi tiết về các bề mặt vật thể.

 

Lưu ý: Nếu bạn kéo lên một vật thể một lượng nhỏ (nhỏ hơn một inch (2,54 cm), các cạnh sẽ hiển thị thông qua vật thể. Đây là giới hạn Render ảnh hưởng đến tất cả các chương trình 3D. Vật thể của bạn phải dày một inch hoặc hơn trước khi hiệu ứng này biến mất. Nếu các cạnh hiển thị là một sản phẩm, hãy chọn cạnh, nhấp vào Context và chọn Hide.

 

 


2.       Cắt hình dạng 3D ra khỏi mô hình của bạn

Bạn cũng có thể sử dụng công cụ Push/Pull để cắt các mảnh ra khỏi mô hình của mình. Hành động này rất hữu ích trong tất cả các trường hợp, chẳng hạn như tạo một ô cửa, tạo ra một mái nhà góc cạnh hoặc cắt một rãnh cho một dây buộc, như trong hình.

fg008_3


Thực hiện theo các bước sau để trừ âm lượng bằng công cụ Push/Pull:

1.      Chọn công cụ Push/Pull ( pushpull) hoặc bấm phím P.

2.      Nhấp vào bề mặt bạn muốn đẩy, như hiển thị bên trái trong hình dưới đây.

3.      Di chuyển con trỏ theo hướng bạn muốn đẩy. Bạn có thể đẩy một phần vào mô hình của mình để chỉ loại bỏ một số mô hình, như thể hiện bên phải trong hình dưới đây. Nếu bạn muốn xóa hoàn toàn nội dung, hãy kéo cho đến khi bạn thấy một thông báo cho biết phần bù bị giới hạn.

Mẹo: Để xóa hoàn toàn nội dung, bề mặt bạn đẩy phải song song với bề mặt ở phía đối diện mô hình của bạn. Nếu bất kỳ Line nào phân chia mặt đối diện, bạn cần xóa các Line đó trước khi bạn có thể cắt một lỗ thông qua mô hình của bạn. Để xem các ví dụ, xem video ở đầu bài viết này.

4.      Nhấn một lần nữa để hoàn thành đẩy đi nội dung trong mô hình của bạn. Để đặt khoảng cách chính xác, nhập số và giá trị, sau đó nhấn Enter.

fg008_4

Sketchup
Extension
Layout
Academy