Bắt đầu Enscape

 

Sau khi Enscape được cài đặt, bạn sẽ cần làm theo các bước sau để có thể xem dự án SketchUp của mình trong Enscape:

Mở file dự án SketchUp của bạn.

Nhấp vào nút “Khởi động Enscape”   trong ribbon Enscape.

Cửa sổ Enscape mở ra trong chế độ xem phối cảnh.

Bạn có thể để Enscape mở trong khi thực hiện bất kỳ thay đổi mong muốn nào trong SketchUp (ví dụ: mặt cắt, vật liệu hoặc thay đổi hình học trong mô hình). Các thay đổi của bạn sẽ hiển thị ngay lập tức miễn là bạn có Live Updates Live Updates button đã kích hoạt trong Enscape. Kích hoạt Synchronize Views Synchronize Views button sẽ đồng bộ hóa chế độ xem phối cảnh từ SketchUp với cửa sổ Enscape.

 

Khi Enscape mở lần đầu tiên, bạn sẽ thấy một hàng các nút chạy trên đầu của Chế độ xem Enscape.

Nếu bạn không, hãy nhấp vào hình chữ V nhỏ màu cam nằm ở giữa trên cùng của Chế độ xem Enscape để mở rộng nó.

Expand the Enscape Toolbar

Mở rộng Thanh công cụ

Bạn cũng sẽ thấy một bảng ở bên phải Chế độ xem chứa Bảng trợ giúp theo ngữ cảnh để giúp bạn nhanh chóng trở nên thoải mái và quen thuộc với Giao diện người dùng Enscape cũng như bố cục và các chức năng liên quan của nó. Bạn có thể nhanh chóng mở / đóng bảng Trợ giúp bằng phím [H] hoặc nhấp chuột.


Enscape on initial opening showing the Help panel

Enscape khi mở lần đầu hiển thị bảng Trợ giúp

 

 

Sketchup
Extension
Layout
Academy