Bài viết liên quan tới công cụ di chuyển


1.      Kéo khối hình

2.      Sao chép đối tượng

 


KÉO KHỐI HÌNH


            Khi bạn di chuyển khối hình được kết nối với khối hình khác, SketchUp sẽ kéo dài mô hình của bạn.

            Để kéo dài khối hình của bạn, chọn công cụ Move ( move) và nhấp và kéo bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Một cạnh
  • Một bề mặt
  • Một điểm

Trong hình, bạn thấy một hộp cơ bản (1) và các bản sao của hộp đó được kéo dài bởi một cạnh (2), một mặt (3) và một điểm (4), tương ứng. Nếu bạn muốn kéo dài một bề mặt vật thể (về cơ bản, bất kỳ hình thức nào có cạnh cong) hoặc uốn cong một bề mặt (như Hộp 4 trong hình), áp dụng các quy tắc đặc biệt, được đề cập trong các phần sau.

fg013_1

Mẹo: Nếu bạn muốn kéo dài một phần mô hình của mình thành một tỷ lệ cụ thể (ví dụ: tạo một hộp rộng gấp đôi), 

 

1.     Thay đổi kích thước các bề mặt vật thể:

Trong một bề mặt vật thể, nếu bạn nhấp và kéo cạnh điều khiển, bạn thay đổi kích thước bề mặt vật thể mà không làm biến dạng khối hình. Bạn tạo một bề mặt vật thể bằng cách Extrude một hình cung, hình tròn hoặc đa giác;

Khi bạn đặt công cụ Move trên cạnh điều khiển của một bề mặt vật thể, cạnh đó sẽ sáng lên theo cách mà các cạnh gần đó không làm được. Trong hình dưới đây, công cụ Move đã chọn một cạnh điều khiển trong bề mặt vật thể của hình trụ và bạn thấy cách kéo cạnh đó mở rộng hình trụ.

fg013_2

 

Mẹo: Để làm cho bề mặt vật thể trông trơn tru, SketchUp theo mặc định ẩn các cạnh bề mặt vật thể. Xem các cạnh ẩn có thể giúp bạn tìm thấy cạnh điều khiển dễ dàng. Để xem khung hình ẩn, chọn View > Hidden Geometry.

 

Lưu ý: Một bề mặt vật thể được Extrude từ một đường cong vật thể không có cạnh điều khiển. Tương tự, nếu bạn kéo dài một hình trụ tròn thành hình elip, bề mặt vật thể cũng thiếu cạnh điều khiển.

 

 

2.     Uốn bề mặt với Autofold:

 

            Trong SketchUp, bề mặt phải giữ nguyên mặt phẳng. Nếu bạn kéo dài khối hình theo cách uốn cong một bề mặt, Autofold sẽ tạo nếp gấp để tất cả các mặt trong khối hình của bạn vẫn phẳng. Hình dưới đây cho thấy các ví dụ trước và sau về thao tác của Autofold.


fg013_3


Mẹo: Đôi khi, SketchUp ràng buộc một thao tác để giữ tất cả các mặt phẳng thay vì tạo các đường gấp bổ sung. Nếu SketchUp không tự động tạo khi bạn muốn, hãy giữ phím Alt (Microsoft Windows) hoặc phím Command (macOS) khi bạn kéo khối hình. Phím bổ trợ cho phép Autofold để khối hình có thể di chuyển tự do theo bất kỳ hướng nào.

Sketchup
Extension
Layout
Academy