Các Extension – Plugin

   Xem các bài học Danh sách
1.  2D_to_Stair_TD Bài học và video (3p 35)
2.  Dibac Bài học và video (10p 47)
3. Profile Builder - Cầu thang Bài học và video (11p 35)
4. Tạo mặt con đường với Curviloft Bài học và video (15p 24)
5. Stretch by area Bài học và video (5p)
  Cách học qua video từ tungduongarch.vn Xem hướng dẫn 

Hướng dẫn các Extension

Lời mở đầu

Đây là chủ đề về các Extension - Plugin với video hoàn toàn miễn phí dành cho người xem. 
Các Video hướng dẫn từ website sẽ hướng theo mục tiêu ngắn gọn, và dễ tiếp cận cho người xem. Và để các bạn dễ nắm bắt kiến thức cũng như được trải nghiệm nhanh chóng về tính năng được mô tả trong Video

Hướng dẫn 

- Các Video trong chủ đề được liệt kê trong danh sách menu bên phải - phía trên bài viết. Các bạn bấm vào mũi tên để mở xem danh sách các bài viết
- Để dễ dàng tiếp thực hành và sử dụng thư viện ví dụ của video, các bạn tải Plugin Manager và cài vào Sketchup để thao tác.

Plugin Manager cung cấp các tính năng :
1. Xem video hướng dẫn trực tiếp trong phần mềm Sketchup để vừa xem vừa trải nghiệm
2. Cung cấp Plugin và cài đặt trực tiếp qua Plugin Manager. Như vậy, các bạn không sẽ có công cụ để sử dụng. Các Plugin có thể cài đặt trực tiếp sẽ là Plugin miễn phí. Nếu là Plugin có phí, mình sẽ để lại đường dẫn cho các bạn tới trang chủ để tìm hiểu
3. Các video sẽ có các file mô hình kèm theo để các bạn không cần mất công tạo lại mô hình và tập trung vào nội dung chính


Hướng dẫn công cụ

Cài đặt Plugin Manager 

Các bạn cần cài đặt Plugin Manager trước khi xem các video để dễ dàng trải nghiệm nhanh chóng nội dung trong Video bằng cách tương tác trực tiếp với Sketchup 
Tải file Plugin Manager tại :  Link

Sau khi các bạn đã cài đặt Plugin Manager, Hãy trải nghiệm video hướng dẫn đầu tiên

Sketchup
Extension
Layout
Academy