Bài viết liên quan bộ công cụ Construction
  Xem các bài học Danh sách
1.  Thay đổi tỷ lệ mô hình Xem thêm
2.  Hộp thông số  Bài học
3. Scale bản vẽ từ ảnh với kích thước chính xác Bài học
  Cách học qua video từ tungduongarch.vn Xem hướng dẫn 


THAY ĐỔI TỶ LỆ MÔ HÌNH  

HOẶC CÁC BỘ PHẬN CỦA MÔ HÌNH CỦA BẠN

 


Trong SketchUp, bạn có thể thay đổi kích thước và định hình lại mô hình của mình dựa trên kích thước tương đối của các cạnh và bề mặt của bạn. Dưới đây là tổng quan nhanh về các tùy chọn có sẵn:

  • Chia tỷ lệ toàn bộ mô hình của bạn với công cụ Tape Measure.
  • Thay đổi kích thước các vật thể trong khi duy trì tỷ lệ của chúng bằng công cụ Tape Measure hoặc công cụ Scale.
  • Kéo dài hoặc thu gọn một vật thể để chia tỷ lệ với công cụ Scale. Ví dụ, kéo dài một cái tủ để nó gấp đôi chiều rộng hiện tại của nó hoặc thu hẹp một chiếc xe bằng 5 phần trăm.
  • Chia tỷ lệ một Components duy nhất hoặc mỗi Components trong mô hình của bạn.


Nếu bạn đang tìm kiếm chi tiết về việc nhân rộng toàn bộ mô hình của mình hoặc các bước chi tiết hướng dẫn bạn qua các tính năng mở rộng của SketchUp, hãy xem các phần sau trong bài viết này.


KHI BẠN MUỐN CHIA TỶ LỆ MÔ HÌNH CỦA MÌNH THEO TỶ LỆ PHẦN TRĂM, công cụ Scale có thể thực hiện công việc một cách dễ dàng. Hãy tưởng tượng bạn không chắc chắn làm thế nào để nói chuyện với khách hàng của mình về việc giảm một căn phòng trong kế hoạch sàn của họ xuống còn 10 feet, vì vậy bạn tạo mô hình một con voi trong phòng trong khi bạn nghĩ về nó. Đây là cách chia tỷ lệ con voi đó hoặc bất kỳ lựa chọn nào khác trong mô hình của bạn theo tỷ lệ phần trăm:

1.      Với công cụ Select ( ), chọn hình dạng bạn muốn chia tỷ lệ. Bước này rất quan trọng nếu bạn muốn chia tỷ lệ lựa chọn 3D phức tạp. Nếu bạn có một lựa chọn dễ dàng, như hình dạng 2D hoặc bề mặt vật thể, bạn có thể bỏ qua bước này.

2.      Chọn công cụ Scale ( ) hoặc nhấn phím S. Một hộp màu vàng với kẹp màu xanh lá cây xuất hiện xung quanh lựa chọn của bạn, như thể hiện trong hình. Nếu bạn bỏ qua Bước 1, hãy nhấp vào khối hình bằng con trỏ công cụ Scale.3.      Để chia tỷ lệ đồng đều, hoặc tỷ lệ giữ cho lựa chọn của bạn tỷ lệ thuận, hãy nhấp vào tỷ lệ kẹp góc. Báng cầm được chọn và kẹp tỷ lệ ngược lại chuyển sang màu đỏ, như trong hình dưới đây và trong hộp Measurements, bạn thấy tỷ lệ 1,00, có nghĩa là khối hình của bạn ở kích thước ban đầu, hoặc tỷ lệ 100%.4.      Di chuyển con trỏ để chia tỷ lệ vật thể. Hộp Measurements hiển thị tỷ lệ động. Nhấn phím Esc tại bất kỳ điểm nào để bắt đầu lại. Để đặt tỷ lệ từ trung tâm thay vì góc đối diện, giữ phím Ctrl (Windows) hoặc phím Command (macOS) trong khi bạn di chuyển kẹp góc màu đỏ.

5.      Nhấn chuột để thiết lập quy mô mới của lựa chọn của bạn. Hoặc nhập kích thước tỷ lệ mong muốn và nhấn Enter.

 

Lưu ý: Về mặt kỹ thuật, trong Bước 5, bạn có thể nhập kích thước, chẳng hạn như 2m hoặc 3" , thay vì kích thước tỷ lệ. Tuy nhiên, chia tỷ lệ dựa trên kích thước với Tape Measure thường trực quan hơn.


Kéo dài hoặc thu hẹp khối hình theo tỷ lệ:

Đôi khi, bạn chỉ cần chia tỷ lệ một chiều của mô hình (hoặc có thể hai). Để làm như vậy, hãy sử dụng kẹp hoặc cạnh của công cụ Scale. Đây là cách quá trình hoạt động, sử dụng một tủ làm ví dụ:

1.      Với công cụ Select ( ), chọn hình dạng bạn muốn chia tỷ lệ. Bước này rất quan trọng đối với một lựa chọn 3D phức tạp. Bỏ qua bước này để lựa chọn dễ dàng, như hình dạng 2D hoặc bề mặt vật thể.

2.      Chọn công cụ Scale ( ) hoặc nhấn phím S. Một hộp màu vàng với kẹp màu xanh lá cây xuất hiện xung quanh lựa chọn của bạn. Nếu bạn bỏ qua Bước 1, hãy nhấp vào khối hình bằng con trỏ công cụ Scale.

3.      Nhấp vào một cạnh hoặc kẹp mặt (không phải là kẹp góc). Báng cầm được chọn và kẹp tỷ lệ ngược lại chuyển sang màu đỏ, như trong hình và trong hộp Measurements, bạn thấy tỷ lệ 1,00, có nghĩa là khối hình của bạn ở kích thước ban đầu, hoặc tỷ lệ 100%. Hộp Measurements cũng hiển thị hướng trục cho thang đo của bạn, chẳng hạn như Blue Scale hoặc Red Scale. Nếu bạn chọn một kẹp cạnh, bạn sẽ thấy hai trục, chẳng hạn như Red Scale, Green Scale.4.      Di chuyển con trỏ để chia tỷ lệ vật thể. Hộp Measurements hiển thị tỷ lệ động. Nhấn phím Esc tại bất kỳ điểm nào để bắt đầu lại. Để đặt tỷ lệ từ trung tâm thay vì cạnh hoặc mặt đối diện, giữ phím Ctrl (Windows) hoặc phím Option (macOS) trong khi bạn di chuyển kẹp góc màu đỏ.

5.      Nhấn chuột để thiết lập quy mô mới của lựa chọn của bạn. Hoặc nhập kích thước tỷ lệ mong muốn và nhấn Enter. Để đặt tỷ lệ trên hai hoặc thậm chí ba trục, hãy nhập hai hoặc ba số, mỗi số được phân tách bằng dấu phẩy, chẳng hạn như 3,2 . Trong ví dụ này, bạn thấy tủ ban đầu được thu nhỏ để rộng gấp đôi nhưng chỉ bằng một nửa chiều cao.

Mẹo: Nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiểm soát hướng tỷ lệ, hãy thử định vị lại các trục vẽ theo lựa chọn của bạn. Để làm như vậy, chọn Tools > Axes từ thanh menu. Với con trỏ công cụ Axes, bấm vào góc bạn muốn sử dụng để căn chỉnh các trục vẽ. Sau đó di chuyển con trỏ để nó khớp với cạnh mà bạn muốn căn chỉnh trục của mình và nhấp để xác nhận thay đổi. (Dấu suy luận có màu đỏ, xanh lục hoặc xanh lam tùy thuộc vào hướng bạn di chuyển con trỏ.)

 

 

 

Sketchup
Extension
Layout
Academy