Chọn mô hình


Công cụ Select ( Chọn công cụ) chỉ định những vật thể bạn muốn sửa đổi bằng các công cụ hoặc lệnh khác của SketchUp. Nếu bạn muốn thay đổi độ dài của một Line, trước tiên hãy chọn Line. Nếu bạn muốn chia tỷ lệ một hộp, trước tiên hãy chọn hộp đó. Nếu bạn muốn di chuyển một Line và một hộp, bạn bắt đầu bằng cách chọn cả hai, tạo ra cái được gọi là bộ lựa chọn.

 

Đây là nơi bạn tìm thấy công cụ Select trong SketchUp:

 • Thanh công cụ Getting Started (hiển thị tại đây), thanh công cụ Large Tool Set và thanh công cụ Principal (Microsoft Windows)
 • Thanh công cụ Tool Palette (macOS)
 • Menu Tools

fg007_1


            Mẹo: Công cụ Select rất quan trọng đối với mô hình 3D trong SketchUp, công cụ Select cũng có một phím tắt dễ dàng: Chỉ cần nhấn phím Space và công cụ Select sẽ được kích hoạt.Mục lục

1.      Chọn một vật thể duy nhất

2.      Chọn nhiều vật thể

3.      Thêm và bớt từ một lựa chọn


Chọn một vật thể duy nhất

Để chọn một vật thể duy nhất:

1.      Kích hoạt công cụ Select ( Chọn công cụ). Con trỏ thay đổi thành một mũi tên.

2.      Nhấp vào một vật thể. Bất cứ thứ gì bạn chọn (cạnh, mặt hoặc Components chẳng hạn) đều được tô sáng, như đệm ghế sofa được hiển thị dưới đây.

fg007_2

Nếu bạn không chọn đúng thứ ngay lần đầu tiên, hãy thử lại. Nếu bạn không muốn chọn bất cứ thứ gì, hãy nhấp vào bất kỳ khoảng trống nào trong cửa sổ vẽ. 

Chọn nhiều vật thể

Khi bạn cần chọn nhiều thứ, SketchUp cung cấp một vài tùy chọn lựa chọn khác nhau. Xem video để xem các tùy chọn này hoạt động như thế nào và tìm hiểu các thủ thuật để thực hiện các lựa chọn phức tạp một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hoặc tiếp tục đọc về các cách để chọn nhiều vật thể.

Mẹo: Bất kể công cụ nào đang hoạt động, bạn có thể chọn Edit >Select All từ thanh menu hoặc nhấn Ctrl + A (Microsoft Windows) hoặc Command + A (macOS) để chọn mọi thứ trong mô hình của bạn. 

Để đảm bảo không có gì được chọn, chọn Edit>Deselect, nhấn Ctrl + T (Microsoft Windows) hoặc Shift + Command + A (macOS) hoặc nhấp vào bất kỳ khoảng trống nào trong khu vực vẽ.

 

Khi công cụ Select được kích hoạt, bạn có thể chọn nhiều vật thể theo bất kỳ cách nào sau đây:

 • Nhấp và kéo để tạo một hộp lựa chọn. Với công cụ Select đang hoạt động, nhấp và kéo để tạo một hộp tạm thời xung quanh các mục bạn muốn chọn. Khi bạn nhả nút chuột, các mục của bạn sẽ được chọn. 

Nếu bạn nhấp và kéo sang trái (một lựa chọn chéo), mọi thứ hoàn toàn hoặc một phần bên trong hộp sẽ được chọn. Ví dụ, chú ý cách chỉ có một đệm màu đỏ được chọn, mặc dù cái thứ hai nằm trong hộp chọn cửa sổ.

Nếu bạn nhấp và kéo sang phải (một lựa chọn cửa sổ, hiển thị như hình), bạn chỉ chọn những gì hoàn toàn bên trong hộp. 


Một lựa chọn cửa sổ


 • Nhấp đúp hoặc ba lần. Tùy thuộc vào những gì bạn nhấp, bạn có thể chọn kết hợp các cạnh và mặt. Bảng dưới đây phác thảo các tùy chọn của bạn.

Để chọn cái này. . .

Làm thế này. . .

Bề mặt và tất cả các cạnh giới hạn của nó (1)

Nhấp đúp vào bề mặt

Cạnh và bề mặt được kết nối của nó (2)

Bấm đúp vào một cạnh

Tất cả các vật thể kết nối. Ví dụ: nếu bạn bấm ba lần vào một mặt trong khối, toàn bộ khối được chọn. (3)

Bấm ba lần vào một vật thể

Nhấp đúp vào một khuôn mặt hoặc cạnh. Nhấp ba lần để chọn một quyền lợi.

 • Bấm chuột phải vào một cạnh. Khi bạn bấm chuột phải vào một cạnh, menu Context sẽ xuất hiện với các tùy chọn sau:
  • Select > Connected Faces sẽ chọn tất cả các mặt được kết nối với vật thể đã chọn.
  • Select > All Connected sẽ chọn tất cả các vật thể được kết nối với vật thể được chọn. (Kết quả giống như nhấp ba lần vào vật thể.)
  • Select > All on same Layer sẽ chọn tất cả các vật thể trên cùng một Layer với vật thể được chọn. Nếu mô hình của bạn không chứa bất kỳ Layer nào, kết quả cũng giống như nhấp ba lần.
 • Bấm chuột phải vào một bề mặt. Khi bạn bấm chuột phải, menu Context có tất cả các tùy chọn bạn thấy khi bạn bấm vào Context, cũng như hai tùy chọn khác:
  • Select > Bounding Edges chọn tất cả các cạnh giới hạn của mặt được chọn.
  • Select > All with same Material sẽ chọn bất kỳ vật thể nào có cùng vật liệu với mặt được chọn. Ví dụ, nếu bạn muốn chọn tất cả các mặt bằng vật liệu gạch hoặc sơn đỏ và thay đổi vật liệu đó thành một thứ khác, phương pháp này giúp thực hiện nhanh chóng và dễ dàng.

 

Thêm và trừ từ một bộ đã lựa chọn


Khi bạn chọn nhiều vật thể, thật dễ dàng để lấy một vật thể bạn không muốn hoặc bỏ lỡ một vật thể mà bạn cần. Để thêm hoặc xóa các vật thể khỏi bộ lựa chọn, hãy đảm bảo công cụ Select được kích hoạt; sau đó điều chỉnh lựa chọn của bạn bằng cách sử dụng các công cụ sửa đổi bàn phím trong bảng sau. Ví dụ: để chọn cả hai đệm màu đỏ như hiển thị ở đây, hãy chọn một và sau đó giữ phím Ctrl trong khi chọn đệm khác.

Hai thực thể được chọn.

Mẹo: Khi bạn kích hoạt phím bổ trợ, con trỏ của công cụ Select sẽ hiển thị dấu cộng hoặc dấu trừ ( Công cụ Chọn công cụ chọn khi chọn phím bổ trợ) bên cạnh mũi tên.

Để làm điều này . . .

Nhấn và giữ phím này

Trong khi đó. . .

Thêm vào bộ lựa chọn, mỗi lần một vật thể

Ctrl (Microsoft Windows) hoặc Option (macOS)

Nhấp vào các vật thể không được chọn

Thay đổi trạng thái lựa chọn của một vật thể. (Chọn một vật thể không được chọn hoặc xóa một vật thể được chọn)

Shift

Nhấp vào một vật thể

Trừ đi từ bộ lựa chọn

Shift + Ctrl (Microsoft Windows) hoặc Shift + Option (macOS)

Nhấp vào vật thể được chọn

Mẹo: Nếu bạn cần một cách tạm thời để nhanh chóng chọn lại cùng một nhóm mặt hàng, hãy biến lựa chọn của bạn thành một nhóm. 

 

Sketchup
Extension
Layout
Academy