Bài viết liên quan tới công cụ Line
  Xem các bài học Danh sách
1.  Vẽ một đường Bài học
2.  Tạo và phân chia bề mặt Bài học
3. Tìm và khóa một trục Bài học
4. Khóa trục với bàn phím Bài học
5. Mở hình dạng 3D bằng cách xóa các cạnh Bài học
6. Đảm bảo các cạnh được căn chỉnh theo trục Bài học


Mở hình dạng 3D bằng cách xóa các cạnh và bề mặt


Bạn có thể xóa một cạnh hoặc mặt để tạo một lỗ mở trong một hình dạng. Để xem cách xóa cạnh ảnh hưởng đến mô hình của bạn, trước tiên, chọn công cụ Eraser ( https://help.sketchup.com/sites/help.sketchup.com/files/images/eraser.png) trên thanh công cụ hoặc nhấn phím E, sau đó bấm vào cạnh:

·  Nhấp vào một cạnh sẽ xóa cạnh đó và bất kỳ bề mặt nào chạm vào cạnh đó. Khi Billy Idol gần như hát, bạn có thể có những câu thoại mà không có bề mặt. Tuy nhiên, một bề mặt phải bị ràng buộc hoàn toàn bởi các cạnh.

·  Bối cảnh bấm vào một bề mặt và chọn Erase chỉ xóa bề mặt.

Trong hình, bạn thấy khối lập phương ban đầu và cách xóa một cạnh hoặc mặt thay đổi khối.

Mẹo: Nếu bạn muốn ẩn một dòng thay vì xóa nó, hãy giữ phím Shift khi bạn nhấp vào dòng bằng Eraser. Hoặc bấm vào ngữ cảnh và chọn Hide.

 

Trở lại bề mặt bị xóa

Nếu bạn vô tình xóa một bề mặt, đây là cách mang nó trở lại:

  • Nếu bạn chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác mà bạn muốn giữ, chỉ cần chọn Edit> Undo từ thanh menu. Hoặc nhấn phím tắt cho Hoàn tác, Ctrl + Z (Microsoft Windows) hoặc Command + Z (macOS).
  • Vẽ lại đường kẻ khiến các bề mặt biến mất và SketchUp sẽ tạo lại các bề mặt.

 

Sketchup
Extension
Layout
Academy