Bài viết liên quan tới công cụ Line
  Xem các bài học Danh sách
1.  Vẽ một đường Bài học
2.  Tạo và phân chia bề mặt Bài học
3. Tìm và khóa một trục Bài học
4. Khóa trục với bàn phím Bài học
5. Mở hình dạng 3D bằng cách xóa các cạnh Bài học
6. Đảm bảo các cạnh được căn chỉnh theo trục Bài học


Tạo bề mặt và CHIA BỀ MẶT


Tạo bề mặt

Khi bạn nối nhiều đường thành một hình đồng phẳng, chúng tạo thành một bề mặt trong sketchup.

Theo mặc định, các bề mặt đơn giản, nhưng cực kỳ quan trọng: Chúng là nửa còn lại của bộ đôi, cạnh và bề mặt, cho phép mọi mô hình SketchUp từng tồn tại.

Mẹo: Theo mặc định, SketchUp thêm bóng cho một số bề mặt, như được hiển thị ở đây và các mặt bị mờ, vì vậy bạn biết mô hình của bạn có tường, sàn hoặc bất kỳ bề mặt nào được cho là đại diện cho mô hình 3D của bạnChia bề mặt


Khi bạn vẽ một đường (hoặc một đường cong) trên một bề mặt hiện có, bạn chia bề mặt.

Mẹo: Khái niệm này rất quan trọng vì, sau khi bạn tách một bề mặt, bạn có thể sử dụng công cụ Push/Pull để đẩy hoặc kéo một phần của bề mặt trong khi phần còn lại giữ nguyên, như được hiển thị ở đây. Xem Đẩy và kéo hình dạng thành 3D để biết chi tiết về công cụ Push/Pull.


Sketchup
Extension
Layout
Academy