Bài viết liên quan bộ công cụ Construction
  Xem các bài học Danh sách
1.  Thay đổi tỷ lệ mô hình Xem thêm
2.  Hộp thông số  Bài học
3. Scale bản vẽ từ ảnh với kích thước chính xác Bài học
  Cách học qua video từ tungduongarch.vn Xem hướng dẫn 


ĐO KHOẢNG CÁCH

Công cụ Tape Measure có thể đo khoảng cách và tạo hướng dẫn. Đây là nơi bạn tìm thấy Tape Measure trong giao diện SketchUp:

  • Thanh công cụ Getting Started
  • Thanh công cụ Construction
  • Thanh công cụ Large Tool Set
  • Menu Tools trên thanh menu
  • Tools Palette (macOS)

Mẹo: Với công cụ Tape Measure được chọn, bạn có thể thấy độ dài của đường hoặc diện tích của bề mặt trong nháy mắt. Di chuyển con trỏ Tape Measure trên một đường hoặc bề mặt và bạn thấy khoảng cách hoặc khu vực trong hộp Measurements.

Để đo vật thể hoặc đặt một đường dẫn, hãy làm theo các bước sau:

Lưu ý: Một quy tắc tốt cần nhớ; Bạn sẽ sử dụng điểm cuối để tạo Điểm dẫn, bạn có thể tạo Đường dẫn bằng cách sử dụng điểm giữa, đường hoặc bề mặt.

1.      Chọn công cụ Tape Measure ( ) hoặc bấm phím T.

2.      Nhấp vào điểm bắt đầu của phép đo của bạn. Nếu bạn cần chọn điểm cuối hoặc điểm giữa, công cụ suy luận SketchUp sẽ giúp bạn tìm thấy điểm đó. Để tạo một đường dẫn, nhấp vào một Line cần song song với đường dẫn của bạn.

3.      Di chuyển con trỏ theo hướng bạn muốn đo. Khi bạn di chuyển chuột, một đường đo băng tạm thời, với các mũi tên ở mỗi đầu, kéo dài từ điểm bắt đầu của bạn, như trong hình.


Mẹo: Dưới đây là một số mẹo giúp bạn di chuyển con trỏ Tape Measure qua không gian 3D:

·     Đường đo thay đổi màu sắc để phù hợp với màu trục khi nó song song với bất kỳ trục nào. Trong hình, bạn thấy đo được căn chỉnh theo trục màu đỏ.

·    Nhấn và giữ nút định hướng trong khi đo để khóa trục. Các mũi tên lên khóa trục màu xanh dương, mũi tên trái khóa trục màu xanh lá cây, và mũi tên bên phải khóa trục đỏ.

·    Hộp Measurements chủ động hiển thị độ dài của thước đo của bạn.

4.      Nhấn Esc nếu bạn cần bắt đầu lại.5.      (Tùy chọn) Để tạo một đường dóng, nhấn Ctrl (Microsoft Windows) hoặc Option (macOS). Dấu cộng xuất hiện bên cạnh con trỏ Tape Measure ( ) của bạn.

6.  Nhấp vào điểm kết thúc đo lường của bạn. Khoảng cách từ điểm bắt đầu xuất hiện trong hộp Measurements. Nếu bạn nhấn Ctrl ở bước trước, một đường dóng sẽ xuất hiện dưới dạng một đường đứt nét chạm vào không gian 3D vô hạn (ít nhất là trong mô hình của bạn). Trong hình dưới đây, đường dẫn đánh dấu khoảng cách 3 feet từ các bức tường bên trong. (Xem “Chèn văn bản vào Mô hình” để biết thông tin về khoảng cách ghi nhãn trong mô hình của bạn.)

7.      (Tùy chọn) Để di chuyển đường dẫn của bạn một khoảng cách chính xác từ điểm bắt đầu, nhập số và đơn vị, sau đó nhấn Enter.Lưu ý: Nếu bạn đo khoảng cách mà không tạo đường dẫn và sau đó nhập giá trị, SketchUp sẽ hỏi bạn có muốn thay đổi kích thước mô hình của mình không. Xem “Thu nhỏ mô hình hoặc các phần của mô hình của bạn” để biết chi tiết.

 

Mẹo: Khi bạn đo từ suy luận điểm cuối và tạo đường dẫn, SketchUp sẽ tạo điểm dẫn, như trong hình. Một điểm dẫn là một đường đứt nét hữu hạn, trong khi một đường dẫn là vô hạn.


 

Sketchup
Extension
Layout
Academy