Các bài học Enscape

 Bắt đầu Enscape
Hướng dẫn cách họcVideo 5  p
Giới thiệu 4 công cụ    Live Updates button  Synchronize Views button  Video 12p
Vật liệuVideo
1.   Gạch menVideo 31p
2.   Rèm cửaVideo 10p
Enscape Object
Spot LightVideo 12.5p

Sphere LightVideo 11p
Rect LightVideo 15p 
Disk Light
Line LightVideo

Hướng dẫn Sphere Light

Khái quát về các công cụ

Tìm hiểu về đèn Sphere Light 
- Ánh sáng hình cầu về bản chất là một ánh sáng đa điểm hoặc ánh sáng điểm trong đó ánh sáng phát ra các tia sáng như nhau theo mọi hướng từ một điểm duy nhất, có nghĩa là có một tia sáng tắt dần theo mọi hướng.
- Để tạo màu cho ánh sáng, bạn chỉ cần vật liệu màu tuỳ ý và thêm vào đối tượng đèn

Các tạo đèn Spot Light
Hai lần nhấp là tất cả những gì cần thiết để đặt một ánh sáng hình cầu:
- Lần nhấp đầu tiên sẽ chọn bề mặt hoặc trục mà vị trí của nguồn sáng thực dựa trên.
- Lần nhấp thứ hai sẽ đặt chính ánh sáng 
Sử dụng các nút điều khiển màu đỏ để điều chỉnh đèn sau khi tạo

Ứng dụng đèn Sphere Light

Nội dung bài giảng

- Tìm hiểu về đèn Sphere Light
- Ứng dụng loại đèn này

Trước khi bắt đầu Video

1. Tải mô hình phòng trong thư viện và mở lên để thực hành
2.  Hãy xem video để sử dụng các file ví dụ và thực nghiệm cùng Video
Thời lượng video  11 phút
56519
37538
6.06 MB
20291
0.59 MB
Sketchup
Extension
Layout
Academy