Bài giảng về Sketchup

   Xem các bài học Danh sách
1.  Giới thiệu về Giao diện Bài học
2.  Bắt đầu sử dụng Sketchup Bài học
3.  Cài đặt Plugin / Extension Bài học
4.  Tầm quan trọng của phím tắt Bài học
5.   Truy bắt điểm và khoá trục Bài học
6.  Bộ công cụ Sketchup theo chủ đề
  1. Chủ đề Camera Bài học
  2. Chủ đề Drawing Bài học
  3. Chủ đề về Solid Bài học
  4. Chủ đề về Sandbox Bài học
  Cách học qua video từ tungduongarch.vn Xem hướng dẫn 

Vẽ bằng công cụ 3 Point Arc

Hướng dẫn bộ 4 công cụ vẽ cung hình tròn


Hướng dẫn công cụ

Khi bạn sử dụng công cụ 3 Point Arc, bạn vẽ vòng cung dựa trên điểm trục. Thực hiện theo các bước sau để sử dụng công cụ 3 Point Arc:

1.      Chọn công cụ 3 Point Arc . Con trỏ thay đổi thành bút chì có hình vòng cung.

2.      Nhấn chuột để thiết lập một điểm bắt đầu của vòng cung.

3.      Di chuyển con trỏ ra khỏi điểm bắt đầu.

4.      Nhấn một lần nữa để thiết lập điểm thứ hai. Một chấm nhỏ xuất hiện, đó là một điểm mấu chốt cho vòng cung.

5.      Di chuyển con trỏ ra khỏi dấu chấm. Một vòng cung xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ.

6.      Khi bạn thích hình dạng của vòng cung của bạn, nhấp chuột để hoàn tất việc tạo vòng cung.

Lưu ý: Nhấn phím ESC tại bất kỳ điểm nào trong quá trình thao tác để bắt đầu lại.

Sketchup
Extension
Layout
Academy