Bài giảng về Sketchup

   Xem các bài học Danh sách
1.  Giới thiệu về Giao diện Bài học
2.  Bắt đầu sử dụng Sketchup Bài học
3.  Cài đặt Plugin / Extension Bài học
4.  Tầm quan trọng của phím tắt Bài học
5.   Truy bắt điểm và khoá trục Bài học
6.  Bộ công cụ Sketchup theo chủ đề
  1. Chủ đề Camera Bài học
  2. Chủ đề Drawing Bài học
  3. Chủ đề về Solid Bài học
  4. Chủ đề về Sandbox Bài học
  Cách học qua video từ tungduongarch.vn Xem hướng dẫn 

Tầm quan trọng phím tắt


Vì sao phím tắt là quan trọng?

Thông thường các bạn sẽ sử dụng chuột và Click vào Icon liên quan để khởi động công cụ khi muốn thực hiện một tác vụ nào đó. Tương tự với thao tác đó, phím tắt sẽ khởi động tác vụ của công cụ nhanh hơn chỉ với một lần nhấn nút bàn phím đã được thiết lập cho công cụ đó
Trong khi dựng hình với Sketchup, chúng ta cần thay đổi công cụ liên tục và rất nhiều. Việc đặt các  các Icon trong thanh công cụ quá nhiều sẽ khiến chúng ta mất một phần không gian làm việc và cần tìm vị trí Icon đó để kích hoạt tác vụ. Điều này sẽ khiến mất tập trung vào không gian làm việc và tìm kiếm vị trí Icon để Click
Phím tắt được tạo ra để giúp thao tác kích hoạt công cụ nhanh và chuyên nghiệp hơn
Các bạn có thể xuất file lưu trữ phím tắt và thiết lập cho máy khác mà không cần đặt lại. Không cần mất công thiết lập lại hoặc tìm kiếm công cụ trên máy khác
Giao diện thiết lập phím tăt

Video hướng dẫn
Sketchup
Extension
Layout
Academy