Bài viết liên quan tới công cụ vật liệu


TẠO VẬT LIỆU CỦA RIÊNG BẠN

Các vật liệu có trong SketchUp giúp bạn bắt đầu sử dụng các vật liệu và khám phá cách chúng hoạt động. Để áp dụng các vật liệu cụ thể cho thiết kế hoặc tòa nhà của riêng bạn, có lẽ bạn cần phải tạo ra các vật liệu của riêng bạn. Quá trình này khá dễ dàng: Bắt đầu với một hình ảnh để tạo một lát Textures và sau đó chỉ định một màu nếu cần.

Để tạo một vật liệu mới từ các tệp hoặc mã màu của riêng bạn, hãy làm theo các bước sau:

1.      Trong bảng Materials, nhấp vào biểu tượng Create Material ( create-material) ở phía trên bên phải.

2.      Trong hộp thoại Create Material mở ra, nhập tên cho vật liệu mới vào trường văn bản ở trên cùng.

3.      Chọn màu sắc, Textures và tùy chọn độ mờ cho vật liệu mới của bạn. Các tùy chọn hoạt động giống như các tùy chọn trong bảng Edit. Tham khảo phần trước

4.      Nhấn OK. Vật liệu mới của bạn xuất hiện được chọn trong bộ sưu tập In Model.

Sketchup
Extension
Layout
Academy