Bài viết liên quan tới công cụ vật liệu


TÍNH DIỆN TÍCH VẬT LIỆU TỰ ĐỘNG

Nếu bạn muốn SketchUp tính toán diện tích bề mặt được vẽ bằng vật liệu, bạn có thể nhấp chuột phải và chọn Area > Material. Trong Windows, bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào vật liệu trong bảng Materials và chọn Area từ menu. (Nếu mục menu Area có màu xám, vật liệu không được áp dụng cho bất kỳ bề mặt nào.)

Dù bằng cách nào, hộp thoại Area hiển thị tổng diện tích các mặt mà vật liệu được chọn được áp dụng. Các đơn vị (như feet vuông hoặc mét vuông) phụ thuộc vào các đơn vị được chỉ định trong Template của bạn. Xem Thiết lập Template để biết chi tiết về việc thay đổi các đơn vị mặc định của bạn.

Nếu bạn sử dụng phân loại IFC, bạn có thể tạo báo cáo về các vật liệu trong toàn bộ mô hình của mình. Xem Phân loại Đối tượng (và cụ thể là phần Tạo báo cáo) để biết chi tiết.

Sketchup
Extension
Layout
Academy