Bài viết liên quan tới công cụ vật liệuChỉnh sửa vật liệuSketchUp cho phép bạn chỉnh sửa vật liệu. Khi bạn thực hiện thay đổi, mọi bề mặt được thêm bằng vật liệu bạn đang chỉnh sửa sẽ được cập nhật tự động. Bởi vì mỗi vật liệu có một màu sắc và một Textures tùy chọn, bạn có thể chỉnh sửa màu sắc và Textures độc lập với nhau.

Một vật liệu cần được lưu với mô hình của bạn trước khi bạn có thể chỉnh sửa nó. Để xem các vật liệu được lưu trong mô hình của bạn, hãy mở bảng Materials và nhấp vào biểu tượng In Model ( in-model) để hiển thị bộ sưu tập In Model của bạn, như trong hình dưới đây.

su-3000113-in-model-materials

Nếu vật liệu bạn muốn chỉnh sửa không xuất hiện trong bộ sưu tập In Model của bạn, bạn có thể lưu vật liệu với bộ sưu tập In Model của mình cho dù vật liệu đó có được áp dụng cho các bề mặt trong mô hình của bạn hay không. Để thêm một vật liệu vào bộ sưu tập In Model của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1.      Nhấp vào biểu tượng Display Secondary Selection Pane ( display-secondary-selection-pane) ở phía trên bên phải của bảng Materials.

2.      Trong khung phụ ở phía dưới, duyệt qua các bộ sưu tập cho vật liệu bạn muốn chỉnh sửa.

3.      Kéo vật liệu vào bộ sưu tập In Model của bạn.

Để chỉnh sửa vật liệu, chọn nó trong bộ sưu tập In Model và nhấp vào tab Edit, được hiển thị trong hình dưới đây.

su-3000113-edit-material

Dưới đây là một giới thiệu ngắn gọn về tất cả các công cụ để chỉnh sửa màu của vật liệu:

 • Danh sách thả xuống từ Picker: Sử dụng danh sách thả xuống từ Picker để chọn giữa HLS, (Hue, Light, Saturation), HSB (Hue, Saturation và Brightness), RGB, (Red, Green, Blue) và Color Wheel chọn màu. Xem Trộn màu trong Bộ chọn màu để biết chi tiết về bộ chọn màu.
 • Hoàn tác thay đổi màu swatch: Nhấp vào ô màu bên trái biểu tượng  này để hoàn tác tất cả các thay đổi màu bạn thực hiện trong phiên chỉnh sửa.
 • Kết hợp màu của đối tượng trong nút Model: Nhấp vào nút . Với con trỏ Eyedropper, nhấp vào một vật thể để lấy màu của nó và áp dụng màu đó cho vật liệu bạn đang chỉnh sửa.

Mẹo: Nếu bạn lấy Template vật liệu có Textures, các biến thể Textures có thể ngụy trang màu của vật liệu một chút. Để lấy một màu cụ thể từ một Textures, hãy sử dụng nút Match Color on Screen   để có kết quả tốt hơn.

 • Nút Match Color on Screen  : Nhấp vào nút này và sau đó nhấp vào bất kỳ vị trí nào trên màn hình bằng con trỏ eyedropper để lấy màu  pixel. Sau đó, SketchUp áp dụng màu đó cho vật liệu hiện được chọn.

Các công cụ sau đây cho phép bạn sửa lại Textures của vật liệu:

 • Sử dụng hộp chọn Texture Image: Khi hộp chọn này được chọn, bạn có thể bao gồm một tệp hình ảnh đại diện cho một Textures. Bỏ chọn sẽ loại bỏ tệp hình ảnh Textures. (Lưu ý rằng việc chọn lại hộp chọn không khôi phục tệp hình ảnh. Thay vào đó, bạn được nhắc chọn tệp hình ảnh mới.)

 • Tệp Texture Image và nút Browse: Trường tệp Textures chứa tên của tệp hình ảnh (đại diện cho một Textures), nếu có, được liên kết với vật liệu hiện tại. Để thay đổi họa, hãy kéo tệp hình ảnh vào trường này hoặc nhấp vào nút Browse để hiển thị hộp thoại Choose Image, nơi bạn có thể duyệt tìm tệp hình ảnh trên ổ cứng. Sau khi bạn áp dụng một Textures, bạn cũng có thể điều chỉnh cách Textures gạch trên mô hình của bạn. Xem phần sắp tới, Đặt lại vị trí của Textures để biết chi tiết.
 • Chỉnh sửa Texture Image trong nút External Editor: Khi bạn nhấp vào nút này, SketchUp sẽ mở tệp hình ảnh Textures trong phần mềm chỉnh sửa hình ảnh mặc định của bạn.

Lưu ý: Trình chỉnh sửa hình ảnh của bạn được xác định trong hộp thoại SketchUp Preferences, trên bảng Application. Xem Tùy chỉnh Không gian làm việc của bạn để biết chi tiết về cách đặt tùy chọn này. Nếu bạn chưa chỉ định trình chỉnh sửa hình ảnh, SketchUp sẽ khởi chạy trình chỉnh sửa mặc định hoặc ứng dụng hiển thị hình ảnh của hệ điều hành của bạn.

 • Hộp chọn Colorize: Chọn hộp chọn này để áp dụng cùng một màu cho toàn bộ Textures. Màu được xác định trong vùng Color của tab Edit. Tùy chọn này hữu ích cho các tệp không hiển thị màu sắc phù hợp.

 

 

 • Đặt lại màu (Reset Color):  Nhấp vào Template màu này để đặt lại vật liệu thành màu trong tệp hình ảnh Textures.

 • Các trường kích thước: Khi bạn vẽ một Textures trên một bề mặt, hình ảnh Textures được lát gạch để lấp đầy bề mặt. Nhập một giá trị trong hộp chiều rộng hoặc chiều cao để thay đổi kích thước của lát Textures. Theo mặc định, tỷ lệ khung hình của hình ảnh được duy trì. Vì vậy, nếu bạn nhập 2 vào hộp kích thước chiều rộng, hộp chiều cao sẽ tự động cập nhật để duy trì tỷ lệ khung hình. Nhấp vào biểu tượng dây xích để biến dạng tỷ lệ khung hình. Nếu bạn không thích kết,  hãy nhấp vào nút mũi tên ngang và dọc để trở lại cài đặt chiều rộng và chiều cao trước đó.
 • Thanh trượt Opacity: Opacity đề cập đến độ trong suốt hoặc mờ của hình ảnh của bạn. Trượt thanh trượt độ mờ sang phải làm tăng độ mờ của Textures, trong đó 100 hoàn toàn mờ đục. Di chuyển thanh trượt sang trái để tăng độ trong suốt của Textures, trong đó 0 hoàn toàn trong suốt. Hoặc, nhập một số từ 0 đến 100 trong trường Opacity.

Sketchup
Extension
Layout
Academy