Bài viết liên quan tới công cụ vật liệu


Quản lý và tạo vật liệu


Bảng điều khiển Materials (Microsoft Windows) hoặc bảng Color (macOS) giúp bạn tìm và sắp xếp các vật liệu. Danh sách sau đây giải thích cách bạn có thể quản lý vật liệu với hệ điều hành bạn đã chọn trong Help Center.


  • Duyệt các bộ sưu tập được bao gồm: Trên tab Select, chọn một bộ sưu tập từ danh sách thả xuống để xem các vật liệu.
  • Theo dõi các vật liệu trong mô hình của bạn: Nhấp vào biểu tượng In Model ( in-model) để xem tất cả các vật liệu bạn đã áp dụng cho mô hình của mình.
  • Xóa các vật liệu không cần thiết: Ngay cả khi bạn thay thế một vật liệu bằng vật liệu khác, để vật liệu ban đầu không còn xuất hiện trong mô hình của bạn, vật liệu gốc vẫn còn trong bộ sưu tập In Model của bạn cho đến khi bạn xóa nó bằng cách nhấp chuột phải và chọn Delete. Để xóa tất cả các vật liệu không sử dụng trong một mô hình, hãy đảm bảo bộ sưu tập In Model của bạn được chọn. Sau đó nhấp vào Details arrow ( details-arrow) và chọn Purge Unused. Thay phiên, bạn có thể chọn Delete All để xóa tất cả các vật liệu khỏi mô hình của bạn và bộ sưu tập In Model.
  • Tạo bộ sưu tập của riêng bạn: Bạn có thể tạo bộ sưu tập cho một dự án cụ thể hoặc tạo bộ sưu tập cho các vật liệu mà bạn tạo, chẳng hạn như bảng màu cụ thể, Template vải, tùy chọn Scene quan hoặc bất cứ thứ gì bạn sử dụng nhiều lần. Trên tab Select, bấm vào Details arrow ( details-arrow) và chọn Open or Create a Collection. Trong hộp thoại Select a collection folder or create a new one, hãy điều hướng đến thư mục mà bạn muốn lưu bộ sưu tập của mình. Nhấp vào nút New Folder, đặt tên cho thư mục của bạn (sẽ trở thành tên của bộ sưu tập của bạn) và nhấp vào Select Folder. Sau khi bạn tạo bộ sưu tập, bạn có thể điều hướng đến thư mục để mở bộ sưu tập. Để thêm vật liệu vào bộ sưu tập, hãy kéo chúng từ ngăn chọn phụ vào bộ sưu tập của bạn hoặc lưu vật liệu bạn tạo vào bộ sưu tập của mình.
  • Thêm các bộ sưu tập được sử dụng thường xuyên vào mục yêu thích của bạn: Trên tab Select, bấm vào Details arrow và chọn Add Collection to Favorites. Bộ sưu tập hiện được chọn sau đó xuất hiện trong danh sách yêu thích ở cuối danh sách thả xuống. Bạn có thể chọn bộ sưu tập, nhấp vào Details arrow và chọn Remove Collection from Favorites nếu bạn không còn cần bộ sưu tập trong danh sách yêu thích của mình.

Lưu ý: Nhấp vào Details arrow và bạn có thể chọn xem các vật liệu dưới dạng các ô nhỏ, vừa, lớn hoặc cực lớn. Chọn tùy chọn List để xem tên vật liệu thay vì các Template xem trước.

Sketchup
Extension
Layout
Academy