Bài giảng về Sketchup

   Xem các bài học Danh sách
1.  Giới thiệu về Giao diện Bài học
2.  Bắt đầu sử dụng Sketchup Bài học
3.  Cài đặt Plugin / Extension Bài học
4.  Tầm quan trọng của phím tắt Bài học
5.   Truy bắt điểm và khoá trục Bài học
6.  Bộ công cụ Sketchup theo chủ đề
  1. Chủ đề Camera Bài học
  2. Chủ đề Drawing Bài học
  3. Chủ đề về Solid Bài học
  4. Chủ đề về Sandbox Bài học
  Cách học qua video từ tungduongarch.vn Xem hướng dẫn 

Giới thiệu về giao diện 

Nội dung

Sketchup là một trong nhưng phần mềm dựng hình 3D đơn giản và dễ tiếp cận nhưng cung cấp nhiều công cụ để người dùng có thể tạo mô hình 3D tốt nhằm ứng dụng cho các lĩnh vực như kiến trúc, cnc , .... và các lĩnh vực cần mô hình 3D để thể hiện một ý tưởng trong không gian ảo.
Nội dung chính trong Video này sẽ giới thiệu giao diện Sketchup để bạn biết được bố cục của giao diện về chức năng. Nếu bạn có tắt các khu vực chức năng nào đó thì vẫn có thể biết vị trị để mở lại khi cần dùng. Xem video phía dưới bài viết

1. Thanh tiêu đề 
2. Thanh Menu
3. Thanh công cụ
4. Thanh Scene
5. Bảng Tray
6. Thanh ngữ cảnh
Danh sách các bộ công cụ cơ bản 


Tên thanh công cụ

Thanh công cụ

Thanh công cụ này tiện dụng khi

Advanced Camera Tools

Description: su-3000139-act-toolbar

Tạo mô hình các bộ phim với các công cụ ACT

Camera

Description: su-3000139-camera-toolbar

Nhìn mô hình của bạn từ nhiều góc độ khác nhau

Construction

Description: su-3000139-construction-toolbar

Đo đạt kích thước và thêm văn bản

Drawing

Description: su-3000139-drawing-toolbar

Vẽ mô hình

Dynamic Components Description: welcome-Plus

Description: su-3000139-dynamic-toolbar

Phát triển các Dynamic Components

Edit

Description: su-3000139-edit-toolbar

Công cụ để chỉnh sửa , di chuyển một đối tượng

Google

Description: su-3000139-google-toolbar

Công cụ truy cập hình ảnh, dữ liệu định vị địa lý hoặc địa hình

Layers / Tags

Description: su-3000139-layers-toolbar

Sắp xếp các nhóm hoặc Components thành các Layers để kiểm soát mức độ hiển thị.

Principal

Description: su-3000139-principal-toolbar

Bạn chỉ cần một bộ công cụ cơ bản và muốn tối đa hóa vùng vẽ

Sandbox

Description: su-3000139-sandbox-toolbar

Tạo mô hình TIN để tạo địa hình hoặc các đối tượng tròn

Section

Description: su-3000139-section-toolbar-2018

Thêm các mặt phẳng phần tạo ra một khung nhìn bên trong mô hình của bạn

Shadows

Description: su-3000139-shadows-toolbar

Điều chỉnh cài đặt bóng hoặc nghiên cứu bóng vào các thời điểm khác nhau trong ngày

Solid Tools

Description: su-3000139-solidtools-toolbar

Tạo mô hình các hình dạng phức tạp với các công cụ Solid

Styles

Description: su-3000139-styles-toolbar

Thường xuyên chuyển đổi giữa các Style bề mặt của SketchUp, chẳng hạn như khi theo dõi sơ đồ tầng trong chế độ xem X-Ray và sau đó kiểm tra vật thể của bạn trong chế độ xem Shaded with Textures

View

Description: su-3000139-views-toolbar

Chuyển đổi giữa các chế độ xem tiêu chuẩn, chẳng hạn như Top, Front, Iso, v.v.

Warehouse

Description: su-3000139-warehouse-toolbar

Chia sẻ mô hình qua 3D Warehouse hoặc thêm tiện ích mở rộng qua Extension Warehouse


 


Sketchup
Extension
Layout
Academy