Các bạn viết liên quan Profile Builder 3


Edit the Profile of the active Profile Member


Giới thiệu công cụ

    Khi bạn đã có một mô hình Profile đã được tạo ra. Nếu muốn chỉnh sửa lại tiết diện của mô hình đó, bạn chỉ cần truy cập vào trong group của mô hình và click vào công cụ. Mô hình sẽ biến mất và xuất hiện tiết diện đã tạo. Bây giờ, bạn chỉ cần sửa lại tiết diện đã có và bấm ESC để thoát khỏi group đó. Bạn sẽ thấy mô hình mới sau khi thoát khỏi group với tiết diện mới

 Edit the Profile of the active Profile Member :

            Chỉnh sửa tiết diện cắt ngang của Profile đã kích hoạt


         

Xem video để hiểu rõ hơn về công dụng

Sketchup
Extension
Layout
Academy