Các bạn viết liên quan Profile Builder 3

Open the Profile DialogGiới thiệu công cụ: 

Công cụ giúp tạo chỉ phào, đường đi bộ, các mô hình dạng tuyến có tiết diện không đổi với nhiều tuỳ chọn cao cấp. Các bạn dễ dàng thay đổi tuyến để thay đổi mô hình mà không cần vẽ lại

Giới thiệu công cụ


 Open the Profile Dialog :

            Hộp thoại cung cấp các tuỳ chỉnh về thông số của một Profile mẫu hoặc tạo file Profile mới.


Hộp thoại Profile

            Giao diện giúp hiển thị hoặc tạo mới Profile. Các thuộc tính thiết lập cho một Profile

su-3000113-materials-example

Chọn các profile member theo thuộc tính

            Giao diện chứa các tuỳ chọn mà bạn có thể tick vào. Khi bấm áp dụng, các profile có thuộc tính phù hợp với đã tích sẽ được chọn

su-3000113-materials-example

Sketchup
Extension
Layout
Academy