Tổng quan

 

Vì SketchUp không có đèn riêng, Enscape cung cấp đèn được truy cập qua cửa sổ Enscape Objects, sử dụng tùy chọn Extensions  menu hoặc thông qua Enscape ribbon, nếu nó đang hoạt động.

Enscape Objects window

Enscape Objects

 

 

Đèn – nguồn sáng
Kết xuất thời gian thực không thể xử lý số lượng nguồn sáng không giới hạn, tùy thuộc vào phần cứng của bạn. Trong khi các đèn có độ lan tỏa bằng nhau thường không có vấn đề gì, nhưng nhiều đèn overlapping each other có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong Enscape.

Như bạn có thể thấy, bạn có năm nguồn sáng để lựa chọn:

·              Sphere light

·              Spot light

·              Rectangular (Rect) light

·              Disk light

·              Line light

 

 

Đèn màu

Màu đèn được thực hiện thông qua việc sử dụng công cụ SketchUp Paint Bucket, theo đó bạn có thể chọn màu từ SketchUp Material Editor và áp dụng nó bằng cách nhấp vào đối tượng sáng trong cửa sổ SketchUp. Như bạn có thể thấy sau khi một màu đã được áp dụng, sau đó bạn có thể điều chỉnh thêm màu sẽ được nhìn thấy trực tiếp trong cửa sổ Enscape.

 

Adjust the color of an Enscape light

Adjust the color of an Enscape light

 

 

Emissive lights

Cuối cùng, một tùy chọn chiếu sáng khác không có sẵn trong cửa sổ Enscape Objects.

Chiếu sáng phát xạ được triển khai bằng cách thêm từ khóa Emissive vào tên vật liệu hoặc thông qua Material Editor, cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn các tùy chọn vật liệu như độ sáng, cường độ và màu sắc.. 

 

 

 Sound Source – nguồn âm thanh

Để đặt nguồn âm thanh trong SketchUp, hãy mở cửa sổ  Enscape Objects và click “Sound source”.

 

Sound Source option in Sketchup

Sound Source option in Sketchup

 

 

Một cửa sổ hộp thoại sẽ mở ra cho phép bạn chọn nguồn âm thanh. Theo mặc định, Enscape mở các tệp âm thanh đi kèm với Enscape, nhưng bạn cũng có thể sử dụng các tệp âm thanh của riêng mình.

Khi bạn đã chọn tệp âm thanh của mình, một biểu tượng loa sẽ xuất hiện bên cạnh con trỏ chuột trong khung nhìn SketchUp cho phép bạn đặt vị trí của nguồn âm thanh trong dự án. Nhấp một lần để đặt nguồn âm thanh.

Sau đó, bạn sẽ chọn hướng trục. Bạn có thể sử dụng các phím mũi tên Trái, Lên và Phải để đặt hướng trục cụ thể dọc theo đó để trượt nguồn âm thanh.

Khi nguồn âm thanh được đặt, bạn sẽ có thể điều chỉnh cài đặt Âm lượng, Âm lượng đầy đủ và Âm lượng không và thay đổi tệp âm thanh của mình. Cài đặt Âm lượng đầy đủ xác định khoảng cách từ nguồn âm thanh (tính bằng mét) mà âm thanh được phát ở mức âm lượng đầy đủ. Bên ngoài bán kính này, âm thanh sẽ mờ dần cho đến khi đạt đến khoảng cách được xác định trong cài đặt Âm lượng bằng không, tại khoảng cách đó, âm thanh sẽ ngừng phát hoàn toàn.

 

Adjusting the settings for the sound source

Adjusting the settings for the sound source

 

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt Full Volume và Zero Volume trong cửa sổ Enscape Objects hoặc bằng cách nhấp và kéo các hình vuông màu đỏ được đánh dấu 2 và 3 tương ứng ở trên. Để điều chỉnh vị trí của nguồn âm thanh, hãy nhấp vào hình vuông màu đỏ được đánh dấu 1. Khi giá trị Âm lượng đầy đủ và Không âm lượng giống nhau, âm thanh bắt đầu hoặc dừng ngay lập tức khi bạn nhập hoặc thoát khỏi bán kính của vòng tròn.

 

Linked Model

Nhập một đối tượng dưới dạng proxy (khung dây hình hộp). Mô hình hiển thị trong Sketchup chỉ là porxy đơn giản nhưng khi Render trong khung hình Enscape vẫn hiển thị đầy đủ vật liệu và mô hình

 

 

 

Sketchup
Extension
Layout
Academy