REFLECTIONS (PHẢN XẠ)

Đây là vùng về độ nhám siêu nhỏ của vật liệu, xác định khả năng phản chiếu môi trường trên bề mặt của vật liệu.

 

https://enscape3d.com/wp-content/uploads/2018/08/2230967_2-2.jpg

Vùng phản xạ

 

·   Roughness (Độ nhám)

Vật liệu càng mịn (Độ nhám -> 0%), càng phản chiếu môi trường của nó. Vật liệu càng nhám càng khuếch tán ánh sáng đến.

·   Texture

Bạn có thể sử dụng hình ảnh 2D để kiểm soát giá trị phản xạ cho mỗi vị trí trên bề mặt.

·   Metallic (Kim loại)

Thanh trượt Metallic cho phép Enscape xử lý bề mặt hoặc dưới dạng bề mặt phản xạ phi kim loại (ví dụ: nhựa, gốm ..) hoặc kim loại.

Giả sử bề mặt kim loại hoạt động giống như gương, phản chiếu hình ảnh rõ ràng xung quanh, trong khi các bề mặt phi kim loại cho thấy bề mặt thực của chúng hơn, phản ánh môi trường khá mơ hồ.

·   Specular (Đặc biệt)

Giá trị này kiểm soát lượng ánh sáng phản chiếu khi chạm vào một bề mặt phi kim loại ở một góc dốc, trái ngược với ánh sáng chiếu vào nó từ bên hông.

Nếu bạn không quá quen thuộc với cài đặt này, tốt nhất là nên để khoảng 50% để có kết quả thực tế.

https://enscape3d.com/wp-content/uploads/2018/08/enscape_2018-08-06-10-47-06-768x768.jpg

Hình cầu với texture thử nghiệm độ trong suốt

 

Sketchup
Extension
Layout
Academy