Bài giảng về Sketchup

   Xem các bài học Danh sách
1.  Giới thiệu về Giao diện Bài học
2.  Bắt đầu sử dụng Sketchup Bài học
3.  Cài đặt Plugin / Extension Bài học
4.  Tầm quan trọng của phím tắt Bài học
5.   Truy bắt điểm và khoá trục Bài học
6.  Bộ công cụ Sketchup theo chủ đề
  1. Chủ đề Camera Bài học
  2. Chủ đề Drawing Bài học
  3. Chủ đề về Solid Bài học
  4. Chủ đề về Sandbox Bài học
  Cách học qua video từ tungduongarch.vn Xem hướng dẫn 

Union -  Hợp nhất vật rắn thành một dạng duy nhất


Union  hợp nhất hai hoặc nhiều vật thể rắn thành một vật rắn trong Sketchup.

Kết quả của một kết hợp tương tự như kết quả của outer shell. Tuy nhiên, kết quả của một Union có thể chứa khối hình bên trong trong khi outer shell chỉ chứa các mặt bên ngoài. (Xem hình trước để biết ví dụ.)

Đây là cách sử dụng công cụ Union để kết hợp các vật thể rắn:

1.      Chọn công cụ Union ( ).

Mẹo: Cho đến khi bạn di chuột qua một nhóm hoặc Components rắn, bạn sẽ thấy một con trỏ mũi tên có hình tròn và dấu gạch chéo. Khi con trỏ của bạn di chuyển trên một nhóm hoặc Components rắn, vòng tròn màu đỏ và dấu gạch chéo thay đổi thành 1 màu đen bên trong vòng tròn và bạn sẽ thấy một Solid Group hoặc Solid Component Screen Tip.

2.      Nhấn chuột để chọn nhóm hoặc Components đầu tiên cho liên kết.

3.      Nhấp vào nhóm hoặc Components thứ hai. Kết quả kết hợp của khối hình.

4.      (Tùy chọn) Tiếp tục nhấp vào các nhóm hoặc Components bổ sung để thêm chúng vào liên kết, như trong hình, sử dụng chế độ xem X-Ray để bạn có thể thấy vật thể trong mỗi vật rắn.

Mẹo: Thay vì làm theo các bước trước, bạn có thể chọn trước các nhóm hoặc Components bằng công cụ Select, nhấp chuột phải lựa chọn của bạn và chọn Solid Tools>Union từ menu xuất hiện.

 


Sketchup
Extension
Layout
Academy