Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 

Công cụ thêm Dim

Giới thiệu

Công cụ thêm Dim sẽ tự động thêm toàn độ đường Dim cho các Line mà bạn chọn. Công cu sẽ thêm 1 lớp Dim hoặc tối đa 4 lớp Dim để các bạn dễ tùy chỉnh cho từng nhóm Dim chi tiết và Dim tổng thể bản vẽ.


Video hướng dẫn sử dụng


Hướng dẫn công cụ

Sketchup
Extension
Layout
Academy