Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 


Công cụ tạo mô hình cầu thang


Giới thiệu

Công cụ giúp chuyển đổi các mặt phẳng 2D được vẽ theo ký hiệu cầu thang thành mô hình cầu thang
FIle cầu thang mẫu : Link
Tải Plugin miễn phí phiên bản v2 : Link

Video hướng dẫn


Hướng dẫn công cụ
Sketchup
Extension
Layout
Academy