Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 

[ Plugin Manager ] Tool Model Online


Tổng quát:

Công cụ mở ra giao diện thư viện online dành cho Sketup. Thông qua giao diện, người dùng có thể tải mô hình trực tiếp và nhập vào trong không gian Sketchup đang làm việc. Với nhiều công cụ được kết hợp trong giao diện, người dùng có thể tải và tìm kiếm dữ liệu cần thiết 
1. Tải mô hình và nhập vào sketup một cách nhanh chóng 
2. Mô hình đã tải về sẽ được lưu trữ trong thư mục đã chọn 
3. Nhiều tính năng thay thế và sắp xếp các mô hình mới vào trong không gian làm việc của Sketchup
4. Dữ liệu dành cho Sketchup phong phú và đa dạng. Thường xuyên cập nhật các mô hình và chủ đề 

Giới thiệu về thư viện 

1. Giao diện được phân loại theo các chủ đề 
2. Dễ dàng nhận diện album theo các hình ảnh liên quan
3. Tập hợp các tài liệu dành cho Sketchup và các bên liên quan cho người dùng tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu 
4. Các video hướng dẫn ứng dụng các tính năng và định hướng cho người dùng Sketchup
Extension
Layout
Academy