Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 


[ Plugin Manager ] Tool My model

Tổng quát 

Thông thường, mọi người dùng đều có những bộ sưu tập riêng dành cho mình. Và các bạn đều có thói quen sắp xếp các mô hình vào trong các thư mục. Các thư mục theo các chủ đề riêng biệt trợ giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm mô hình mình cần trong máy tính. Để nhập mô hình đó vào bên trong Sketchup, Plugin Manager sẽ cung cấp cho các bạn công cụ hỗ trợ quản lý các mô hình và thư mục với công cụ My Model.
Khi người dùng đã lựa chọn mục thư mục, plug-in sẽ hiển thị các mô hình và thư mục trên trong đó. Người dùng có thể nhập các mô hình đó vào trong không gian Sketchup tương tự như công cụ TOOL MODEL ONLINE
Xem video giới thiệu
Sketchup
Extension
Layout
Academy