Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 

Tạo độ dày cho Line


Khái quát về các công cụ

Công cụ giúp chuyển đổi line thành một mô hình line có độ dày mong muốn. Khi bạn tạo mặt bằng thì các nét cắt của tường có độ dày hơn so với các nét thấy. Với công cụ này, bạn bạn chỉ cần click vào mặt phẳng Hatch tường thì sẽ có một group với các line của mặt phẳng được chuyển đổi với độ dày mong muốn trong Sketchup
Tùy theo tỷ lệ bản vẽ (ví dụ bản vẽ mặt bằng) để chọn độ dày Line tương ứng. Khi click chuột phải thì công cụ sẽ xuất hiện các tùy chọn thích hợp. Bạn chọn loại bản vẽ và tỷ lệ mong muốn, công cụ sẽ tạo ra Line thích hợp

Hình ảnh chưa thêm độ dày nét cắt của tường
Hình ảnh thêm độ dày nét cắt của tường


Cách sử dụng

Bước 1: .Chọn công cụ chuyển đổi Line thành Line có độ dày
Bước 2: Di chuyển vào mặt phẳng cần tạo, có thể chọn các mặt phẳng trong group / component nhanh chóng
Bước 3: Bấm vào mặt phẳng cần tạo để xem chế độ Preview
Bước 4: Click chuột phải và chọn dòng đầu tiên 'Tạo độ dày ' để chuyển đổi line của mặt phẳng đã chọn

Xem video hướng dẫn cách dùng công cụ này


Hướng dẫn công cụ
Sketchup
Extension
Layout
Academy