Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 


Tạo mặt từ các cạnh


Tổng quát


Công cụ tạo mặt từ các cạnh đã chọn hoặc các cạnh bên trong một Group - Component

Lưu ý: Các cạnh đã chọn cần đảm bảo các tiêu chuẩn tạo mặt của Sketchup. Ví dụ, các cạnh phải tạo thành một đường viền đóng, không có cạnh thừa hoặc bị rẽ nhánh trong đường viền đóng


Video hướng dẫnSketchup
Extension
Layout
Academy