Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 

Thiết lập các công cụ

Giới thiêu

Công cụ thiết lập sẽ mở ra bảng giao diện để các bạn có thể thiết lập các tính năng như thư mục lưu trữ mô hình tải xuống hoặc thư mục để các bạn sử dụng công cụ quản lý mô hình trong máy tính
Thiết lập ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ Việt Nam nếu bạn muốn hiển thị các hướng dẫn công cụ bằng Tiếng Việt. Nếu công cụ đang hiển thị Tiếng Anh thì chỉ cần chuyển đổi ngôn ngữ và khởi động lại Sketchup để có đầy đủ giao diện và hướng dẫn bằng Tiếng Việt đầy đủ.

Hướng dẫn thiết lập ngôn ngữ

Thư mục lưu mô hình tải về

Thư viện mô hình được lưu trữ online nên người dùng có thể tải các mô hình mình cần bất kỳ lúc nào. Các mô hình sẽ được lưu trữ tại thư mục trong máy tính của bạn và không cần tải lại mô hình đó trong tương lai.

Nếu máy bạn không thể tải mô hình thì hãy kiểm tra lại theo 2 lưu ý sau:
1. Tài khoản vẫn còn đang trạng thái đăng nhập (tên đăng nhập hiển thị trên tranh Menu màu xanh). Khi các bạn thực hiện đăng nhập từ máy khác thì máy bạn đang dùng sẽ bị thoát khỏi Plugin
2. Nếu tài khoản vẫn còn đăng nhập, hãy chọn thư mục tải về để lưu mô hình cần tải. Mô hình sẽ không thể tải nếu thư mục không tồn tại

Thư mục mô hình của bạn

Chọn thư mục lưu trữ mô hình cá nhân để sử dụng tính năng công cụ quản lý mô hình Offline Sketchup
Extension
Layout
Academy