Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 


CHuyển đổi mô hình 3D thành ký hiệu 2D


Tổng quát


Công cụ này giúp chuyển đổi một mô hình 3D thành các ký hiệu 2D. Các nét trong ký hiệu 2D được lấy từ mô hình 3D và chiếu vuông góc theo hướng nhìn của Camera từ trên xuống.
Lưu ý: Mô hình cần có các cạnh hiển thị trên bề mặt mô hình. Các mô hình hình được làm mềm hoặc ẩn tất cả các cạnh sẽ không thể tạo ký hiệu 2D


Hướng dẫn tạo bản vẽ 2D

Sketchup
Extension
Layout
Academy