Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 

Thư viện cầu thang

Khái quát về các công cụ

Thư viện chứa các mô hình cầu thang có sẵn dành cho Sketchup. Ngoài ra, các file trong Album Mẫu cho Plugin là các mô hình đã thiết lập thuộc tính phù hợp với công cụ tạo tay vịn hay cầu thang tự động. Các bạn chỉ cần chọn mẫu và hút thuộc tính để thiết lập lên cầu thang theo ý muốn
Xem Video hướng dẫn để hiểu về cách tạo cầu thangVideo hướng dẫn


Hướng dẫn công cụ


Sketchup
Extension
Layout
Academy