Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 

Chuyển đổi Line thành cửa

Khái quát về các công cụ

Công cụ Line thành cửa sổ hoặc đi dưới dạng ký hiệu 2D. Giúp các bạn thay đổi nhanh chóng các mẫu cửa hoặc kiểu cửa thích hợp

Cách sử dụng

Bước 1: .Chọn các Line mà bạn muốn tạo ký hiệu cửa
Bước 2: Bấm vào công cụ tương ứng  và chọn kiểu cửa sổ hoặc cửa đi
Bước 3: Chọn mẫu cửa thích hợp hoặc sử dụng kiểu cửa mặt định
Bước 4: Bấm vào nút "Line thành cửa" để tạo ký hiệu 2D cho cửa

Xem video hướng dẫn cách dùng công cụ này


Hướng dẫn công cụ

Chuyển đổi Line thành cửa
Sketchup
Extension
Layout
Academy