Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 

Chuyển đổi Line thành tường

Khái quát về các công cụ

Công cụ Line thành tường sẽ chuyển đổi tất cả các cạnh xung quanh một hoặc nhiều mặt phẳng đã chọn thành một Group chưa ký hiệu mặt cắt của tường. Các ký hiệu mặt cắt đó được chuyển đổi từ Line quanh mặt phẳng đó

Cách sử dụng

Bước 1: .Chọn các Line mà bạn muốn tạo ký hiệu tường
Bước 2: Bấm vào công cụ tương ứng để hiển thị chế độ Preview và chỉnh sửa
Các gợi ý chỉnh sửa
- Thiết lập tổng thể toàn bộ độ dày tường trong và tường ngoài
- Thêm cửa và các ký hiệu bạn muốn
- Thiết lập độ dày từng đoạn tường cho phù hợp
Bước 3: Bấm vào tạo tường để có mô hình tường như chế độ Preview


Xem video hướng dẫn cách dùng công cụ này

65097
0.24 MB
44631
0.19 MB
Sketchup
Extension
Layout
Academy