Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 

Thư viện 2D

Khái quát về các công cụ

Thư viện online 2D dành cho Sketchup bao gồm:
1. Mặt bằng 2D mẫu là các Moudle với tính năng Dynamic
2. Các ký hiệu cửa Dynamic
3. Các ký hiệu cửa 
4. Phần lớn các ký hiệu có thể chuyển đổi từ 2D thành 3D nếu mô hình đó có ký hiệu 

Thư viện nội thất phòng vệ sinh

Thư viện cửa

Hướng dẫn


Hướng dẫn công cụ


Sketchup
Extension
Layout
Academy