Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 

 

Giới thiệu Plugin Manager

 

Video hướng dẫn sử dụng Plugin manager dành cho Sketchup

 Tổng quan

 
        Plugin Manager cung cấp các tính năng giúp định hướng về ý tưởng thiết kế, các công cụ giúp thiết trở nên nhanh chóng hơn. Với mục tiêu hỗ trợ người dùng nhanh chóng thể hiện ý tưởng về một sản phẩm kiến trúc trong Sketchup
Các bạn có thể cài đặt để dùng thử. Đừng bỏ qua video hướng dẫn ở trên để trải nghiệm một cách nhanh chóng
 

Tải file cài 

  
        Phiên bản 2.6.5 FIle cài
 
  

Thư viện 

 
         Chúng tôi chỉ thương mại các công cụ tự phát triển với hệ thống giao diện định hướng và phân loại để hỗ trợ thiết kế


         Nguồn thư viện được sưu tầm hoàn toàn miễn phí cho người dùng Plugin Manager. Chúng tôi sưu tầm từ mô hình do người dùng chia sẽ với mục đích hỗ trợ cộng đồng. Nếu các bạn thấy mô hình thương mại của bạn xuất hiện trong thư viện của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi để được gỡ bỏ. Chúng tôi xin cảm ơn sự chia sẽ của các bạn về nguồn thư viện tuyệt vời của các bạn. 
 
         Với hi vọng, nguồn thư viện mô hình sẽ bám xác thực tế để ý tưởng của các bạn sẽ được hiện thực hoá chính xác hơn. Chúng tôi đang làm việc với các đơn vị cung cấp sản phẩm thực tế để có thêm nhiều mô hình thực tế và chia sẽ tới cộng đồng
         Xem thư viện tại: Trang chủ
 

 Yêu cầu hệ thống 

 


       * Plugin Manager là một bộ công cụ hỗ trợ trong phần mềm Sketchup.  Chính vì thế, Plugin Manager chỉ có thể cài đặt trong phần mềm Sketchup
 
        Kết nối mạng :  Nguồn thư viện được lưu trữ trên server trực tuyến và hệ thống phân loại dựa vào giao diện Website. Nên cần internet để hoạt động
       Sketchup 2018 hoặc mới nhất : Các phiên bản Sketchup mới sẽ có nhiều công cụ hơn được hiển thị

        Windows 8 hoặc mới nhất : Plugin chỉ hoạt động trong hệ điều hành Windows. Chúng tôi đang phát triển để sử dụng trên Mac OS
 


        
 
 
 
 
Sketchup
Extension
Layout
Academy