Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 

Tạo tay vịn từ mô hình có sẵn

Giới thiệu

Trong thư viện có rất nhiều mô hình Sketchup tay vịn cầu thang tuy nhiên hình dạng và kích thước bậc thang không phù hợp nên chúng ta cần tạo mẫu lại để có thuộc tính phù hợp.
Các mẫu các bạn tạo ra đều có thể tái sử dụng cho lần sau và chỉ cần thay đổi thuộc tính. Xem bài viết tại link

Video hướng dẫnHướng dẫn công cụ

Sketchup
Extension
Layout
Academy