Các công cụ Plugin Manager

Manager
Bim
Information
Transformation
Stair
Các hướng dẫn khác
Hướng dẫn tạo Module phòng Video 


Xoay Camera

Giới thiệu

Công cụ xoay Camera trong bộ công cụ quản lý Scene - Camera giúp các bạn xoay camea nghiêng bên trái hoặc bên phải một cách dễ dàng để căn chỉnh mô hình phù hợp một cách nhanh chóng, điều này sẽ giúp mô hình của bạn canh dọc hay ngang theo khung bản vẽ trong Layout Sketchup.Hướng dẫn 

- Video hướng dẫn công cụ xoay Camera Sketchup một cách nhanh chóng. Các bạn có thể xem nhiều Video khác tại Menu phía trên của bài viết này

Hướng dẫn công cụ


Sketchup
Extension
Layout
Academy